+36 1 484 00 00 drbotar@drbotar.hu

Szolgáltatások

Polgárjog

 • Szerződések készítése
 • Ingatlan adásvételi szerződések
 • Ingatlanok bérleti szerződései
 • Társasházak alapítása

Társasági jog

 • Cégalapítás
 • Törzsbetét átruházás
 • Befektetési tanácsadás
 • Társasági szerződések előkészítése
 • Társaságon belüli egyezségek
 • Vegyes vállalatok
 • Leányvállalatok és telephelyek létesítése
 • Vállalatcsoportok politikájának és kezelésének kialakítása
 • Fúziók és szétválások
 • Átalakítás
 • Társaságok felszámolása
 • Csődeljárások
 • Tőzsdei, vállalati információk (due diligence)
 • Felelősség megállapítás
 • Mérleg megtámadás
 • Társasági peres eljárások

Kereskedelmi jog

 • Ügyfelek fizetőképességének vizsgálata
 • Kereskedelmi szerződések: szállítás, forgalmazás, franchising, képviselet, pályázatok (projektekre, szolgáltatásokra kiírt állami, vagy magán pályázatokkal, tenderekkel kapcsolatos szerződések, a kezdeti ajánlat-adási fázistól kezdve az új szerződések megkötéséig terjedő közreműködéssel)
 • Fogyasztóvédelem
 • Adósságbehajtás

Iparjog

 • Védjegyek és szabadalmak bejelentése és bejegyeztetése
 • Védjegyekkel és szabadalmakkal kapcsolatos szerződések
 • Tisztességtelen verseny

Munkajog

 • Munkajogi szerződések
 • Tanulmányi szerződések
 • Szervezési és működési szabályzatok kidolgozása
 • Vállalati kollektív szerződések
 • Jogos ok (munkáltató elleni csalás, lopás, stb.) miatti elbocsátások